Manual d'ús

Introducció

L'objectiu del programa és mostrar una maqueta a escala del sistema solar sobre qualsevol punt de la Terra utilitzant Google Maps.

Al entrar al programa se'ns mostra una finestra com la de la figura on se'ns proposa una escala en la que la distància del Sol a la Terra és de 1000 m.
A la part superior hi tenim els botons per canvia d'idioma (està disponible en català, castellà i anglès).

Després tenim el formulari per a canviar d'escala. Per defecte el programa suposa que la distància de la Terra al Sol a la maqueta és de 1000 m. Premem el botó Enviar se'ns mostra la maqueta del sistema solar amb l'escala seleccionada com podem veure en la figura.

A la llista de planetes s'ha inclòs Plutó malgrat que actualment no es considerat un planeta per incloure'l a la maqueta i fer-nos una idea de la seva mida i la distància a la que orbita.

Per defecte el centre de la maqueta està a Vilafranca del Penedès. A la part dreta de la finestra tenim el menú amb un botó per a Canviar l'escala, Mostrar la Taula i Canviar l'origen del mapa com podem veure en la figura:

Per a que la maqueta es pugui representar ha estar a una escala compatible amb les mides de la Terra i amb el poder de resolució del Google Maps. Així només es dibuixen els astres que la distància al Sol a la maqueta és superior a 10 m i inferior a 3000 km.

Veure la maqueta

Podem veure la maqueta quan a l'inici del programa, des de els formularis per canviar l'escala o l'origen del mapa premem el botó Enviar o bé  quan des de la visualització de la taula de dades premem el botó Veure mapa. En qualsevol cas ens trobarem amb una finestra semblant a la de la figura:

Normalment no són visibles tots els planetes de manera clara en la finestra, de fet és impossible mostrar tots els planetes de manera clara en una finestra. Quan tenim separats els 4 primers planetes (Mercuri, Venus, Terra i Mart) no tenim visibles la resta com veiem a la figura anterior. Si canviem l'escala del mapa per a visualitzar tots els Planetes llavors els primers planetes queden amuntegats com podem veure en la figura:

A la part esquerra del mapa hi tenim el control del zoom que ens permet ampliar o reduir l'escala del mapa. Podem arrossegar el mapa per canviar-ne el centre o bé utilitzar els controls de la part superior esquerra.

Mostrar taula

Si estem veient la maqueta podem prémer el botó Veure taula i se'ns mostrara una finestra com la de la figura:

On podem veure les dades reals del sistema solar i les dades a la maqueta. La massa a la maqueta s'ha calculat suposant la mateixa densitat que l'astre real.

Canvi d'escala

Si estem veient la maqueta o la taula tenim el botó Canviar escala a la part esquerra de la finestra. Si el premem se'ns mostra un menú com el de la figura a la part dreta de la finestra:

Tenim un quadre combinat on triem l'astre del que volem fitxar les mides a l'escala.

També tenim dos radio botons on seleccionem si volem donar la distància de l'astre al Sol o bé el diàmetre de l'astre.

Finalment tenim el quadre de text on hem de teclejar la distància en metres. El punt decimal és el punt, no la coma.

Al prémer el botó Enviar visualitzem la maqueta amb l'escala seleccionada.

Canviar l'origen del mapa

Mentre estem mirant la maqueta o la taula tenim el botó per Canviar l'origen del mapa. Aquest botó ens mostra una finestra com la de la figura:

A la prat dreta de la finestra tenim un mapa on podem seleccionar la posició del Sol a la maqueta fent clic amb el ratolí. Al fer-ho les coordenades del punt seleccionat apareixen en el formulari.

També podem teclejar les coordenades del nou punt directament en el formulari. El punt decimal és el punt, no la coma.
Al prémer el botó Enviar visualitzem la maqueta amb el Sol al nou origen.