Sistema solar

És difícil fer-se una idea de les proporcions del Sistema Solar ja que ens costa imaginar-nos distàncies tant grans. Aquesta aplicació projecta una maqueta a escala del sistema solar sobre un mapa de GoogleMaps i així ens podem fer una idea de les proporcions del Sistema Solar.

Captura de l'aplicació

Permet seleccionar la distància del sol a l'astre o bé la mida de l'astre per establir l'escala de la maqueta.

Podem seleccionar la posició del sol a la maqueta.

Només es representes les mides superiors a 10 metres i inferiors a 3000 km.

Per entrar a l'aplicació cliqui al següent botó